CAW Noord-West-Vlaanderen

U bent hier

Richtlijnen

We vinden het belangrijk dat welzijnsproblemen zichtbaar zijn. Door het in beeld brengen van de manier waarop mensen hiermee omgaan, wordt de stap voor anderen om hulp te zoeken iets makkelijker. En in de samenleving worden mensen zich bewuster van het belang van solidariteit en verbondenheid. Hierin hebben media een belangrijke maatschappelijke rol.

Daarom willen we graag ingaan op vragen van journalisten en onderzoekers om thema’s in woord en beeld aan te kaarten.

Informatieve vragen of interview met een medewerker

Voor deze vragen kan je steeds terecht bij de persverantwoordelijke van ons CAW.
Tine Wyns tel. 059 70 35 25

Vragen om een cliënt te interviewen

Ook op deze vragen gaan we graag in. Wanneer er een vraag is om een cliënt te interviewen, zullen wij echter steeds een aantal afwegingen maken:

  • Wat is de doelstelling en de visie van het programma?
  • Welke getuigenissen zoekt men en waarom?

Het CAW vindt het een voorwaarde dat:

  • er respectvol wordt omgegaan met de cliënten. Veel cliënten hebben traumatische ervaringen achter de rug en kunnen sensatiezucht missen, maar zijn wel bereid op een open en respectvol gesprek in te gaan.
  • er de garantie is dat het gepubliceerd of uitgezonden wordt. Publicatie of uitzending kan enkel en alleen na controle en met toestemming van de hulpverlener en/of de cliënt in kwestie. Het vertellen van een persoonlijk verhaal heeft vaak een belangrijke betekenis voor de persoon.
  • het verhaal van een cliënt steeds ook verbonden wordt met de hulp die geboden kan worden, ofwel geïntegreerd in het verhaal, ofwel informatie bij het verhaal.
  • er steeds wordt verwezen naar de contactgegevens om hulp te vragen

Werkwijze

Een vraag van een journalist wordt steeds intern besproken in een CAW. Daarom kan het enige tijd vragen vooraleer wij kunnen antwoorden op deze vraag. Wanneer wij ingaan op deze vraag spelen wij je vraag door aan cliënten. Indien zij akkoord gaan zich te laten interviewen, vragen wij de cliënt om zelf contact op te nemen met de journalist. Wij geven zelf nooit cliëntinformatie door, omwille van het beroepsgeheim.

Indien een cliënt dat wenst kan een CAW- hulpverlener hem/haar bijstaan voor of tijdens een interview.

Vermelding

We vragen om telkens te verwijzen naar het CAW voor mensen die hulp zoeken. Mensen kunnen steeds contact opnemen met het centraal nummer 078 150 300. Via de website www.caw.be kunnen mensen ook via mail of chat contact opnemen.

We vragen ook dat het logo van het CAW steeds correct gebruikt wordt. Voor vragen over het gebruik van het logo en de huisstijl kan je steeds terecht bij onze huisstijlverantwoordelijke Lies Debouver, stafmedewerker communicatie.