CAW Noord-West-Vlaanderen

U bent hier

Crisishulp in het CAW

Een crisis is voor iedereen erg ingrijpend. Al het houvast dat er was, lijkt er niet meer te zijn. De oorzaak van die crisis kan heel verschillend zijn: je bent slachtoffer van geweld, je staat op straat… Maar de manier waarop je naar de toekomst kijkt is meestal dezelfde. Het is voor jou niet meer houdbaar. Je beseft op dat moment meer dan ooit dat het echt anders moet. Grijp je vast aan dat gevoel en zoek hulp om je situatie te veranderen.

Contacteer het onthaal

Tijdens de openingsuren kan je gratis terecht bij het CAW Noord-West-Vlaanderen en kijken we samen welke actie nodig is. Veiligheid is onze allereerste zorg !
Heb je nood aan snel advies, een gesprek, een doorverwijzing?
Bel
, mail ons met je vraag, of chat met ons. Liever een persoonlijk gesprek? Stap binnen in het onthaal.

Buiten de openingsuren kan je zeven dagen per week, 24 uur per dag anoniem telefonisch contact opnemen met Tele-Onthaal op het nummer 106.
Personen met zelfdodingsgedachten, hun omgeving en nabestaanden kunnen voor een hulpverlenend gesprek terecht op de gratis en erkende nooddienst 1813.
Voor dringende psychiatrische hulp contacteer de eenheid voor Psychiatrische Spoedgevalleninterventie op het nummer 050 45 38 49

Nood aan dringende opvang?

Voor winter- en nachtopvang kan je contact opnemen met het onthaal. In Oostende ondersteunen we de werking van de winteropvang en in Brugge wordt er meegewerkt met de permanente nachtopvang.

Specifieke situaties

Ben je familie of vriend van een slachtoffer van een dodelijk verkeersongeval of zelfdoding? Ben je slachtoffer van een overval, een inbraak of een ander misdrijf of betrokken bij een ramp? Ben jij asielzoeker, vluchteling of heb je geen verblijfsdocumenten? Heb je vragen rond naturalisatie en gezinshereniging? 

Dan kun je terecht bij het onthaal van CAW Noord-West-Vlaanderen.

Vragen over een situatie of vermoed je misbruik of geweld?

Bel in alle discretie naar het nummer 1712.

Ben je hulp- of dienstverlener (huisarts, politie, leerkracht, jeugdwerker, straathoekwerker) en kom je in contact met kinderen en jongeren in een crisissituatie? 

Dan kan je terecht voor informatie, advies, ondersteuning bij het crisismeldpunt van integrale jeugdhulp. In elke provincie zijn er crisisnetwerken: jeugdhulpvoorzieningen uit verschillende sectoren die in de regio samen een vangnet vormen voor minderjarigen in een crisissituatie. Als familie, vriend of buur kan je niet terecht op dit meldpunt. Je kan wel naar een hulpverlener toestappen die met jouw toestemming hulp kan vragen via dit meldpunt.