CAW Noord-West-Vlaanderen

U bent hier

Over het CAW

Over het CAW

Wat doen we

CAW Noord-West-Vlaanderen is een gastvrij aanspreekpunt voor iedereen met een vraag over zijn/haar welzijn. We zijn er voor iedereen, maar we doen extra inspanningen om kwetsbare mensen en gezinnen te bereiken.

Onze eerste taak is mensen informeren en adviseren bij hun vragen over welzijn. We helpen u de weg vinden in het landschap van maatschappelijke voorzieningen en hulpverlening. We gaan samen met u na welke stappen kunnen helpen om problemen op te lossen en om de kwaliteit van uw dagelijks leven te verbeteren.

Voor een aantal problemen bieden we zelf professionele begeleiding aan (zo nodig met een opname). Waar meer gespecialiseerde zorg nodig is, verwijzen we naar geestelijke gezondheidszorg, bijzondere jeugdzorg, een dienst voor mensen met een beperking, thuiszorg, een OCMW of een ziekenhuis.

Naast hulpverlening is preventie een opdracht voor CAW Noord-West-Vlaanderen: we signaleren knelpunten in de dienstverlening en in de samenleving. We zetten preventieve acties op als bijdrage tot een samenleving die menselijker is voor allen.

We benaderen vragen en problemen vanuit een positieve houding: we richten ons op herstel van de kracht die in ieder mens zit en van de verbinding met zichzelf, met mensen uit de leefwereld (partner, gezin, familie, buurt, werk, …) en met de samenleving.