CAW Noord-West-Vlaanderen

U bent hier

Een veilig onderkomen

Dreig je je woning te verliezen of kan je de huur niet langer betalen?
Wil je informatie over goedkoper wonen of advies bij je woonprobleem?
Vind je de stap naar zelfstandig wonen erg groot?
Zoek je opvang voor jou en je kinderen ?
Vind je het moeilijk om alleen te wonen en heb je geen familie of vrienden die je kunnen steunen?

CAW Noord-West-Vlaanderen biedt opvang

Er zijn verschillende vormen van tijdelijk verblijf, gecombineerd met individuele begeleiding waarbij er aandacht is voor alle aspecten van het leven. Dit aanbod staat open voor mannen, vrouwen (met of zonder kinderen), jongvolwassenen en gezinnen. Je verblijft tijdelijk samen met anderen in een leefgroep of in een afzonderlijke studio. Je krijgt er hulp bij dagelijkse activiteiten en in groep leer je ook veel van elkaar. In de begeleiding wordt zowel aan praktische problemen als aan niet-materiële problemen gewerkt. bijvoorbeeld : administratie, het vinden van huisvesting, het regelen van je financiën, de opvoeding van de kinderen, tewerkstelling, gezondheid,...Je betaalt voor je verblijf steeds een dagprijs. Als je dit zelf niet kan betalen, kan het OCMW deze kosten op zich nemen.

Heb je nood aan tijdelijke opvang?

 • Neem contact op met het OCMW van je gemeente
  of een onthaal van het CAW.
 • Ben je een professionele doorverwijzer?
  Dan kan je zelf instaan voor een grondige vraagverheldering
  en de voorziene aanvraagfiche digitaal invullen:
  Aanmeldingsformulier voor verblijf met begeleiding bij ’t SAS Crisisopvang
 • na de kantooruren:
  Regionaal crisisnetwerk Brugge: na 17.00 uur 050 66 30 81
  Regionaal crisisnetwerk Oostende: Het crisistelefoonnummer wordt enkel verspreid onder hulpverleners.
  De crisistelefoon is geïnstalleerd in het politieonthaal in de Alfons Pieterslaan 39 en is bereikbaar vanaf 17.00 uur tot 03.00 uur.

CAW Noord-West-Vlaanderen biedt woonbegeleiding

 • hulp om te voorkomen dat je uit huis wordt gezet.
 • ondersteuning en begeleiding wanneer je zelfstandig wonen erg moeilijk vindt.
 • training en begeleiding om als jongvolwassene voldoende vaardig te worden om zelfstandig te wonen.

Heb je nood aan woonbegeleiding?

Neem contact op met het onthaal.