CAW Noord-West-Vlaanderen

U bent hier

Steun ons

Steun aan het CAW is een manier om mensen in moeilijke situaties concreet te helpen. Dankzij jouw hulp kunnen we nog meer inspelen op lokale noden. Met de subsidies van de Vlaamse overheid kunnen we een basisaanbod uitbouwen. Maar met deze extra steun wordt het mogelijk om nieuwe initiatieven te ontwikkelen of om het huidige aanbod voor meer mensen bereikbaar te maken.
Hartelijk dank daarvoor!

Doe een gift en maak het verschil

Uw financiële ondersteuning is en blijft voor ons van levensbelang!

U kan uw gift storten op het rekeningnummer BE85 0682 3070 2706
van CAW Noord-West-Vlaanderen, Ruddershove 8 te Brugge
met eventuele vermelding van de deelwerking die u wil steunen.
We stellen hier projecten voor die uw steun meer dan waard zijn.
Voor giften vanaf €40, kunnen wij een fiscaal attest bezorgen.

Wenst u geen belastingattest, dan kan u uw bijdrage (voor dezelfde projecten) storten of overschrijven op rekeningnummer BE72 4700 8028 6116 van Sociaal Centrum Teledienst.

U kan aan uw bank ook een permanente opdracht geven. Zo spreidt u uw bijdragen, die op het einde van elk jaar samengeteld worden voor en fiscaal attest.
Wij danken u van harte voor uw steun doorheen het jaar.

Heb je vragen ?

Contacteer dan Christel Verhas
Algemeen Directeur CAW Noord-West-Vlaanderen
Ruddershove 8 - 8000 Brugge
tel. 050 66 30 00
christel.verhas@cawnoordwestvlaanderen.be

Materiële hulp

Voor materiële hulp kunt u terecht bij Televestiaire.