CAW Noord-West-Vlaanderen

U bent hier

Jongerenbegeleiding EXIT

DOELGROEP

EXIT is er voor jongeren (aanmeldingsleeftijd 12-18j.) die problematisch seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben gesteld, waarbij een pedagogische reactie niet volstaat.
Ons team is er voor jongeren met een hoofdverblijfplaats in West-Vlaanderen waar er onvoldoende hulp is binnen het reguliere aanbod.
Een bijkomende voorwaarde is dat ambulante hulp haalbaar is.

HULPAANBOD

Doel

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door jongeren is vaak een symptoom van een breder onderliggend probleem. In de begeleiding staan we stil bij de oorzaken en betekenissen van dit gedrag. We werken aan herstel van relaties en wederzijds vertrouwen alsook aan het opnieuw installeren van een veilige context voor alle betrokkenen. Het uiteindelijk doel is om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de toekomst te voorkomen.

Aanmelding:

- Er is een eerste verkenning met de verwijzer, telefonisch (050 66 30 72) of per mail (jongerenbegeleiding.exit@cawnoordwestvlaanderen.be). Bij aanmelding vragen we ook steeds om het aanmeldingsformulier (hier klikken) ingevuld op te sturen naar jongerenbegeleiding.exit@cawnoordwestvlaanderen.be
- Kan de jongere bij EXIT terecht?
- Welk (ander) aanbod is onmiddellijk nodig i.f.v. veiligheid?

Intake
Een drietal gesprekken met de jongere en een overleg met het bredere netwerk: zit de jongere op zijn of haar plaats bij EXIT en is een begeleiding mogelijk en zinvol?

Begeleiding
- Wekelijkse, individuele gesprekken met de jongere van max. éen uur
- Overleg met het brede netwerk i.f.v. de begeleiding van de jongere

Nazorg

Het aanbod is gratis. EXIT is ingebed binnen CAW Noord-West-Vlaanderen en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

INTERESSANTE LINKS

www.familievan.be

- Seksueel grensoverschrijdend gedrag jongeren: feiten en cijfers (Sensoa vzw)

BEREIKBAARHEID

Contact:

Jongerenbegeleiding EXIT
Ruddershove 8 | 8000 Brugge
Algemeen teamnummer: 050 66 30 72 
Team GSM: 0479 56 04 18
Algemeen tel. CAW Noord-West-Vlaanderen: 050 66 30 00
jongerenbegeleiding.exit@cawnoordwestvlaanderen.be

Openingsuren :

maandag9 - 12.30 u.13 - 17 u.
dinsdag9 - 12.30 u.13 - 17 u.
woensdag 13 - 17 u.
donderdag9 - 12.30 u.13 - 17 u.
vrijdag9 - 12.30 u.13 - 17 u.
zaterdaggesloten 

Naast dit overzicht zijn er ook afspraken mogelijk buiten de kantooruren. 

Toegankelijkheid :

Jongeren worden rechtstreeks bij EXIT aangemeld: telefonisch, schriftelijk of via email.

Teamverantwoordelijke :

Els Vandecasteele
Ruddershove 8 | 8000 Brugge
tel. 050 66 30 66
els.vandecasteele@cawnoordwestvlaanderen.be