CAW Noord-West-Vlaanderen

U bent hier

We begeleiden je erdoor

Soms kunnen vragen in enkele gesprekken een antwoord vinden. Je voelt je weer meer in evenwicht en kan zelf weer verder. Soms zijn er ook problemen die meer tijd vragen. In gesprek met een hulpverlener van het CAW wordt duidelijk dat je echt meer nodig hebt.

Vanuit het onthaal kan je de stap naar begeleiding zetten.

Wij bieden je graag onze hulp aan, op maat van je vraag, op jouw ritme.

Verschillende vragen

Het begeleidingsaanbod van het CAW wil aansluiten bij de verschillende welzijnsvragen waar mensen soms mee worstelen.

 • Je hebt persoonlijke of relationele problemen, opvoedingsvragen of gezinsproblemen;
 • Je hebt financiële problemen;
 • Je bent slachtoffer van een misdrijf of je was betrokken bij een verkeersongeval;
 • Je krijgt te maken met situaties van misbruik en geweld;
 • Je dreigt uit je huis gezet te worden of je hebt het moeilijk om een goede woonst te vinden;
 • Je voelt je buitengesloten in de samenleving door een situatie van armoede;
 • Je hebt strafbare feiten gepleegd en je je wil onder begeleiding werken aan herstel.

Wat doen we

In de begeleiding werken we samen aan concrete doelen die jij wil bereiken.
We werken rond thema’s die voor jou belangrijk zijn.
Doorheen de gesprekken willen we je jou helpen je eigen krachten terug te vinden om je probleemsituatie aan te pakken. We gaan samen met jou op zoek naar wat goed loopt en wat moeilijk is. We zoeken samen met jou uit welke stappen je kunt zetten om je situatie te verbeteren en we ondersteunen je hierbij.

Hoe werken we?

In het CAW bieden we een waaier van begeleidingsvormen. Zo kan je bepalen of je alleen, met een partner of je hele gezin hulp wil en rond welke thema’s je in de begeleiding wil werken.

 • De keuze voor een begeleidingsvorm bepalen we in overleg. Zo kunnen we zoveel mogelijk op maat van jouw concrete situatie hulp bieden.
 • Elke vorm van begeleiding is vrijwillig. Ook wanneer je wordt doorverwezen of bij een begeleiding in het kader van een gerechtelijke maatregel blijf jij degene die kiest.
 • We spreken samen af wat je wil bereiken in de begeleiding.
 • Jij bepaalt mee het tempo van de begeleiding.
 • Wanneer je verblijft in een opvangcentrum, betaal je verblijfkosten. De begeleiding zelf is daar gratis.
 • Begeleiding wordt steeds gegeven door professionele hulpverleners van het CAW en goed opgeleide vrijwilligers die veel ervaring hebben met specifieke thema’s.
 • We werken met verschillende methodieken, afhankelijk van je vraag en situatie.
 • We bieden zowel individuele begeleiding als begeleiding van jou en je partner, met het gezin of in groep.
 • Regelmatig staan we stil bij de vraag of de begeleiding aansluit bij wat je nodig hebt. We sturen de begeleiding bij, wanneer je het gevoel hebt dat deze niet aansluit bij wat je nodig hebt.

Wil je graag instappen in een begeleiding?

Neem dan contact op met het onthaal.

We beluisteren je verhaal, verkennen samen welke hulp je zoekt, wat je nodig hebt en wat haalbaar is. De hulpverlener kan je dan meer informatie geven over een passend begeleidingsaanbod.